مقاله

 • رفع و اصلاح مشکلاتی که با اسکالپ میکرو پیگمنتیشن برطرف میشود

  • SMP
  SMP

  -اصلاح جاي زخمهايي كه به هر دليلي موجب طاسي شده است.
  -خانمهايي كه دچار طاسي سر و نازكي مو شده اند.
  -زخم يا اسكار ناشي از عمل جراحي مغز.
  -بيماراني كه كموتراپي شده و موهايشان را از دست داده اند(با مشورت از پزشك معالج)
  -افرادي كه بعد از كاشت مو ،تمايل به داشتن سري پرتر دارند.
  -اصلاح جاي زخم يا اسكار بعد از پيوند مو.
  -كساني كه نميخواهند ار كلاه گيس استفاده كنند.
  -كساني كه داراي بيماري آلوپسي ميباشند.