مقاله

 • پيگمنت سر ، انتخاب ورزشكاران و هنرپيشگان

  • پيگمنت سر راه حلي است كه بسياري از مدلها ،ورزشكاران و هنرپيشگان در دنيا انتخاب ميكنند
  پيگمنت سر راه حلي است كه بسياري از مدلها ،ورزشكاران و هنرپيشگان در دنيا انتخاب ميكنند

  پيگمنت سر راه حلي است كه بسياري از مدلها ،ورزشكاران و هنرپيشگان در دنيا انتخاب ميكنند و صدها كلينيك انجام ميكروپيگمنتيشن در سراسر دنيا وجود دارد،
  مركز تهران اسكالپ مهتاب درآيند ،زير نظر پزشك متخصص با اين روش مطمئن بدون درد ،خونريزي و التهاب ،از بهداشت و ايمني بيشتري برخوردار باشيد،
  ما پاسخگوي شما در جلسه مشاوره رايگان هستيم .