مقاله

  • میکرواسکالپ

    • با ميكرواسکالپ چهره ایی زیباتر را به خود هدیه دهید
    با ميكرواسکالپ چهره ایی زیباتر را به خود هدیه دهید

    از اين متد براي شبيه سازي مو در قسمتهاي كم پشت،مثل ابرو،ريش و سبيل و يا سر ميتوان استفاده كرد.كه مهمترين آن در پوشش نواحي طاس سر و استتار زخم ناشي از عمل جراحي ويا اسكار شكستگي روي سر يا ابرو،افزايش اثر بصري بعد از پيوند مو،كه در واقع مكمل كاشت موميباشد،پيگمنت سر 1 تا 3جلسه كه هر جلسه 2تا 4ساعت طول ميكشد ،كل اين مراحل تقريبا 1ماه زمان ميبرد.مراقبتهاي ويژه بعد از انجام اين متد ،نداشتن استحمام ،استخرو سونا تا 3روز و نبودن در معرض مستقيم نور آفتاب ميباشد .ما پاسخگوي سوالهاي شما در جلسه مشاوره رايگان هستيم