مقاله

  • سوزن مهمترین عامل در پیگمنت

    • مزیت مهم پیگمنت به تاتو
    مزیت مهم پیگمنت به تاتو

    ميكروپيگمنتيشن تحولى در تكنيك سنتى تاتواست .مشكلاتى كه در تاتو وجود داشت،از جمله خطر انتقال بيماريها،رنگهاى شيميايى وسمى با فلزات سنگين، ماندگارى طولانى رنگها و تغيير رنگ به رنگهاى ناخواسته از بين رفته است ولى اينكه شما ميكروپيگمنتيشن را در چه مركزى وتوسط چه كسى انجام مى دهيد فوق العاده اهميت دارد چون بعضى مراكز صرفا جهت سود برى بيشتر و داشتن مشتريهاى بيشتر و ارائه كارى ارزانتر با همان وسايل تاتو كارهائى شبيه ميكروپيگمنتيشن انجام ميدهند كه به مراجعه كننده اسيب مى زند.دومين فرق مهم با تاتو نوع كارتريجها يا همان سوزنهاست كه در ميكروپيگمنتيشن خيلى ريز يا ميكرو هستند ودر عمق كمترى كار ميشوند به همين دليل درد كمتر وبدون خونريزى مى باشد علاوه بر اين داخل كارتريجهاى ما غشامخصوصى دارد كه به هيچ عنوان هيچ نوع ويروسى شانس عبور از آن وانتقال بيمارى راندارد.با اين روش مطمئن و بدون درد ،خونريزي و التهاب ,از بهداشت و ايمني بيشتري برخوردار باشيد،ما پاسخگوي شما در جلسه مشاوره رايگان هستيم